X

SEÇ POLİTİKAMIZ

Seç Politikamız
 
İş Sağlığı ve Güvenliği ile çevre temizliğine yönelik standartlar ile yasal mevzuatlara uygun şekilde; Firmamızdaki iş sağlığı ve güvenliği riskleri ile çevre kirliliği risklerini ve çalışma ortamından kaynaklanan potansiyel tehlikeleri belirtmek, bu risk ve tehlikeleri en aza indirecek önlemleri alarak çalışma ortamını güvenli hale getirmek ve çalışanlarımızın sağlıklarını korumak, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre temizliği konusunda çalışanları eğiterek bilinçlendirmek, yönetim sistemimizi sürekli gözden geçirerek performansımızı iyileştirmek firmamızın politikasıdır.